TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Giải trình KQKD: TRA – lãi quý IV tăng trên 80% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Traphaco (TRA) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2012 đạt 39,25 tỷ đồng, tăng 84,36% so với cùng kỳ.

 

 

Nguyên nhân là do doanh thu bán hàng tăng trên 36% trong khi chi phí giá vốn trên doanh thu thuần và các khoản chi phí hoạt động đều giữ ở mức ổn định.
 
Thu nhập khác tăng gần 5 tỷ do được hoàn nhập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,5 +0,5 (1,5%) -0,8-3,7
UPCOM20,2 +2,6 (14,8%) 4,34,0
HNX11,5 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,2 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,6 -1,4 (-3,5%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược