TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Giải trình KQKD: TRA – lãi quý IV tăng trên 80% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Traphaco (TRA) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2012 đạt 39,25 tỷ đồng, tăng 84,36% so với cùng kỳ.

 

 

Nguyên nhân là do doanh thu bán hàng tăng trên 36% trong khi chi phí giá vốn trên doanh thu thuần và các khoản chi phí hoạt động đều giữ ở mức ổn định.
 
Thu nhập khác tăng gần 5 tỷ do được hoàn nhập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX35,5 +0,5 (1,4%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -16,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX13,5 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX256.573,5 +256.564,0 (2.700.674,1%) 2,25,1
UPCOM16,0 +1,0 (6,7%) 3,63,2
HSX336.200,5 +336.118,2 (408.406,1%) 7,410,1
HNX41,9 -0,1 (-0,2%) 3,16,6
HSX265.421,6 +265.344,6 (344.603,4%) 5,75,2
UPCOM12,4 0,0 (0,0%) 2,82,3
HSX176.947,7 +176.896,7 (346.856,3%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược