TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Quyền lợi cổ đông: TRA – 20/2 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 dự kiến từ 25-30/3/2013.

Ngày 31/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 85/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Traphaco (mã CK: TRA) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Nội dung cụ thể:

Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 25 - 30/3/2013

Địa điểm và nội dung họp: thông báo sau.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,0 -0,2 (-1,2%) -0,8-3,7
UPCOM20,6 +0,1 (0,5%) 4,34,0
HNX13,0 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX265.421,0 +265.406,5 (1.836.723,2%) 2,25,1
UPCOM0,0 -17,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX283.116,6 +283.011,0 (268.002,8%) 7,410,1
HNX38,0 0,0 (0,0%) 3,16,6
HSX8.848,3 +8.760,3 (9.954,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX353.894,9 +353.843,4 (687.074,6%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược