TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Công bố thông tin: TRA báo cáo quản trị năm 2012

Công ty Cổ phần Traphaco (TRA) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã tổ chức 11 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 32 nghị quyết,

Về giao dịch cổ phiếu: Ông Hoàng Hải Âu – người có liên quan đến cổ đông nội bộ đã bán 750 CP;

Bà Nguyễn THị Vinh Huế - người có liên quan đến cổ đông nội bộ đã bán 11.580 CP;

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.


Theo - HSXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,4 -0,4 (-1,1%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -20,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX13,1 -0,1 (-0,8%) 3,94,8
HSX619.315,3 +619.303,1 (5.076.255,1%) 2,25,1
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 3,63,2
HSX79.627,2 +79.536,2 (87.402,4%) 7,410,1
HNX43,3 +1,3 (3,1%) 3,16,6
HSX80,9 0,0 (0,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,6 (-100,0%) 2,82,3
HSX52,9 0,0 (0,0%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược