TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Kết quả kinh doanh: TRA lãi quý IV bất ngờ tăng gấp đôi

Công ty Cổ phần Traphaco (TRA) công bố kết quả kinh doanh quý IV của riêng công ty mẹ với 32,78 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 52,17% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần trong quý TRA đạt 327,5 tỷ đồng tăng 9% so với cùng kỳ và lãi gộp đạt 120,67 tỷ đồng tăng 19%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gần gấp đôi khi đạt 6,62 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 40% nên mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng nhưng lãi thuần của TRA vẫn đạt 40,7 tỷ đồng tăng 47%.

Ghi nhận thêm 3,7 tỷ đồng từ việc hoàn nhập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, lãi sau thuế quý IV của Công ty tăng 52,17% so với cùng kỳ khi đạt 32,78 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, TRA đạt 338,89 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25,4% so với 2011 và lãi sau đạt 112,3 tỷ đồng tăng 24%.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012.

Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,5 +0,5 (1,5%) -0,8-3,7
UPCOM20,2 +2,6 (14,8%) 4,34,0
HNX11,5 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,2 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,6 -1,4 (-3,5%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược