TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Niêm yết và giao dịch: TRA – 21/1 giao dịch bổ sung trên 100.000 CP

Ngày niêm yết có hiệu lực vào 14/2/2011.

 Số lượng: 102.095 cổ phiếu (Một trăm lẻ hai nghìn không trăm chín mươi lăm cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu phát hành thưởng cho Cán bộ công nhân viên xuất sắc năm 2009 chịu hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày phát hành 20/12/2010 đến 20/12/2012.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 1.020.950.000 đồng (Một tỷ không trăm hai mươi triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 14/02/2011

Ngày chính thức giao dịch: 21/01/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,5 +1,2 (3,7%) -0,8-3,7
UPCOM18,3 +0,4 (2,2%) 4,34,0
HNX0,0 -11,2 (-100,0%) 3,94,8
HSX70.779,0 +70.769,7 (760.964,2%) 2,25,1
UPCOM10,5 -0,4 (-3,7%) 3,63,2
HSX681.247,6 +681.163,0 (805.157,2%) 7,410,1
HNX39,4 -0,6 (-1,5%) 3,16,6
HSX663.552,8 +663.475,8 (861.656,9%) 5,75,2
UPCOM13,2 -1,7 (-11,4%) 2,82,3
HSX79.626,8 +79.576,8 (159.153,5%) 4,77,5
123