TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Công bố thông tin: TRA – vợ Phó Tổng Giám đốc giao dịch không đúng quy định

Sở GDCK Tp.HCM cho biết, vợ ông Nguyễn Văn Huy – Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Traphaco (TRA) đã giao dịch không đúng quy định.

Cụ thể, Bà Nguyễn Thị Vinh Huê là vợ ông Nguyễn Huy Văn - Phó Tổng Giám đốc của TRA đã bán 11.580 cổ phiếu TRA vào ngày 26/12/2012 không đúng thời gian như đã đăng ký. 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,5 +1,2 (3,7%) -0,8-3,7
UPCOM18,3 +0,4 (2,2%) 4,34,0
HNX0,0 -11,2 (-100,0%) 3,94,8
HSX70.779,0 +70.769,7 (760.964,2%) 2,25,1
UPCOM10,5 -0,4 (-3,7%) 3,63,2
HSX681.247,6 +681.163,0 (805.157,2%) 7,410,1
HNX39,4 -0,6 (-1,5%) 3,16,6
HSX663.552,8 +663.475,8 (861.656,9%) 5,75,2
UPCOM13,2 -1,7 (-11,4%) 2,82,3
HSX79.626,8 +79.576,8 (159.153,5%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược