TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Giao dịch liên quan: TRA – Vợ Phó Tổng Giám đốc bán thành công 11.580 CP

Số cổ phiếu vợ ông Nguyễn Huy Văn – Phó Tổng Giám đốc của TRA nắm giữ sau giao dịch giảm xuống còn 810 CP.

 Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Vinh Huê

Mã chứng khoán: TRA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 12.390 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Huy Văn

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.850 CP

Số lượng CP đã bán: 11.850 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 810 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 27/12/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,1 (-100,0%) -0,8-3,7
UPCOM20,5 +2,6 (14,5%) 4,34,0
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 3,94,8
HSX247.726,2 +247.711,6 (1.696.654,9%) 2,25,1
UPCOM0,0 -17,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX115.016,8 +114.914,3 (112.111,5%) 7,410,1
HNX40,0 +2,0 (5,3%) 3,16,6
HSX583.926,7 +583.837,7 (655.997,4%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX132.710,9 +132.659,8 (259.608,3%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược