TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Giao dịch liên quan: TRA – Vợ Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 11.850 CP

Thời gian giao dịch từ ngày 27/12/2012.

 Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Vinh Huê

Mã chứng khoán: TRA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 12.390 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Huy Văn

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.850 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 810 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 27/12/2012 đến ngày 25/1/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,4 -0,4 (-1,1%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -20,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX13,1 -0,1 (-0,8%) 3,94,8
HSX619.315,3 +619.303,1 (5.076.255,1%) 2,25,1
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 3,63,2
HSX79.627,2 +79.536,2 (87.402,4%) 7,410,1
HNX43,3 +1,3 (3,1%) 3,16,6
HSX80,9 0,0 (0,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,6 (-100,0%) 2,82,3
HSX52,9 0,0 (0,0%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược