TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Công bố thông tin: TRA thông qua tạm ứng cổ tức năm 2012

Hội đồng quản trị CTCP Traphaco (TRA) thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2012 như sau:

Cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% và dự kiến thực hiện trong tháng 12/2012. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -35,0 (-100,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -16,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 3,94,8
HSX26.542,2 +26.532,4 (272.127,4%) 2,25,1
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX265.421,7 +265.339,3 (322.013,7%) 7,410,1
HNX0,0 -42,0 (-100,0%) 3,16,6
HSX35.390,2 +35.313,2 (45.861,4%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,4 (-100,0%) 2,82,3
HSX8.847,9 +8.797,4 (17.420,6%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược