TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Công bố thông tin: TRA thông qua tạm ứng cổ tức năm 2012

Hội đồng quản trị CTCP Traphaco (TRA) thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2012 như sau:

Cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% và dự kiến thực hiện trong tháng 12/2012. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX27,9 +0,8 (3,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -22,8 (-100,0%) 4,34,0
HNX12,9 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX44.236,9 +44.223,3 (325.171,6%) 2,25,1
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 3,63,2
HSX247.727,1 +247.631,8 (259.844,5%) 7,410,1
HNX36,1 +0,1 (0,3%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.771,3 (11.421,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX398.131,7 +398.078,7 (751.092,0%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược