TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Công bố thông tin: TRA đính chính thông tin

Công ty Cổ phần Traphaco (TRA) xin thay thế công văn số 937 ngày 30/10/2012 về việc đầu tư mua cổ phiếu CTCP Dược - Vật tư y tế Quảng Trị với nội dung đính kèm như sau:

Số lượng cổ phiếu CTCP Dược - Vật tư y tế Quảng Trị đã mua 12.571 CP và tỷ lệ sở hữu là 42,91%.

Mục đích đầu tư: Mở rộng hệ thống phân phối
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,8 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -20,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX13,1 -0,1 (-0,8%) 3,94,8
HSX442.368,1 +442.355,9 (3.625.868,2%) 2,25,1
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 3,63,2
HSX362.742,7 +362.651,7 (398.518,3%) 7,410,1
HNX43,3 +1,3 (3,1%) 3,16,6
HSX80,9 0,0 (0,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,6 (-100,0%) 2,82,3
HSX52,9 0,0 (0,0%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược