TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Công bố thông tin: TRA đính chính thông tin

Công ty Cổ phần Traphaco (TRA) xin thay thế công văn số 937 ngày 30/10/2012 về việc đầu tư mua cổ phiếu CTCP Dược - Vật tư y tế Quảng Trị với nội dung đính kèm như sau:

Số lượng cổ phiếu CTCP Dược - Vật tư y tế Quảng Trị đã mua 12.571 CP và tỷ lệ sở hữu là 42,91%.

Mục đích đầu tư: Mở rộng hệ thống phân phối
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,0 -0,2 (-1,2%) -0,8-3,7
UPCOM20,6 +0,1 (0,5%) 4,34,0
HNX13,0 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX265.421,0 +265.406,5 (1.836.723,2%) 2,25,1
UPCOM0,0 -17,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX283.116,6 +283.011,0 (268.002,8%) 7,410,1
HNX38,0 0,0 (0,0%) 3,16,6
HSX8.848,3 +8.760,3 (9.954,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX353.894,9 +353.843,4 (687.074,6%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược