TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Công bố thông tin: TRA đã mua 12.571 cổ phiếu Y tế Quảng Trị

Công ty Cổ phần Traphaco (TRA) công bố thông tin về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dược vật tư y tế Quảng Trị.

 Tổng số cổ phiếu TRA đã mua vào 12.571 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của TRA nắm giữ sau khi mua 42,91% vốn điều lệ.

CTCP Dược vật tư y tế Quảng Trị có vốn điều lệ gần 3 tỷ đồng, hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực như: sản xuất kinh doanh thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc; Kinh doanh sản phẩm, vaccin


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,0 -0,2 (-1,2%) -0,8-3,7
UPCOM20,6 +0,1 (0,5%) 4,34,0
HNX13,0 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX265.421,0 +265.406,5 (1.836.723,2%) 2,25,1
UPCOM0,0 -17,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX283.116,6 +283.011,0 (268.002,8%) 7,410,1
HNX38,0 0,0 (0,0%) 3,16,6
HSX8.848,3 +8.760,3 (9.954,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX353.894,9 +353.843,4 (687.074,6%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược