TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Công bố thông tin: TRA đã mua 12.571 cổ phiếu Y tế Quảng Trị

Công ty Cổ phần Traphaco (TRA) công bố thông tin về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dược vật tư y tế Quảng Trị.

 Tổng số cổ phiếu TRA đã mua vào 12.571 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của TRA nắm giữ sau khi mua 42,91% vốn điều lệ.

CTCP Dược vật tư y tế Quảng Trị có vốn điều lệ gần 3 tỷ đồng, hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực như: sản xuất kinh doanh thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc; Kinh doanh sản phẩm, vaccin


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,5 +1,2 (3,7%) -0,8-3,7
UPCOM18,3 +0,4 (2,2%) 4,34,0
HNX0,0 -11,2 (-100,0%) 3,94,8
HSX70.779,0 +70.769,7 (760.964,2%) 2,25,1
UPCOM10,5 -0,4 (-3,7%) 3,63,2
HSX681.247,6 +681.163,0 (805.157,2%) 7,410,1
HNX39,4 -0,6 (-1,5%) 3,16,6
HSX663.552,8 +663.475,8 (861.656,9%) 5,75,2
UPCOM13,2 -1,7 (-11,4%) 2,82,3
HSX79.626,8 +79.576,8 (159.153,5%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược