TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

KQKD quý III: TRA báo lãi 28,63 tỷ đồng

So với cùng kỳ, lợi nhuận của TRA chênh lệch không đáng kể.

Công ty Cổ phần TRAPHACO (TRA) công bố kết quả kinh doanh quý III/2012 của riêng công ty mẹ.

Quý IIITRA đạt 358,7 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 42,65% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn/ doanh thu thuần tăng khá mạnh nên mức tăng của lợi nhuận gộp giảm xuống còn 24,8% khi đạt 128,23 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế Quý III TRA đạt 28,63 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Mặc dù quý III lợi nhuận của TRA tăng không cao, nhưng do 2 quý trước lợi nhuận khả quan nên lũy kế TRA đạt 79,52 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 15% so với 9 tháng năm 2011. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,5 +1,2 (3,7%) -0,8-3,7
UPCOM18,3 +0,4 (2,2%) 4,34,0
HNX0,0 -11,2 (-100,0%) 3,94,8
HSX70.779,0 +70.769,7 (760.964,2%) 2,25,1
UPCOM10,5 -0,4 (-3,7%) 3,63,2
HSX681.247,6 +681.163,0 (805.157,2%) 7,410,1
HNX39,4 -0,6 (-1,5%) 3,16,6
HSX663.552,8 +663.475,8 (861.656,9%) 5,75,2
UPCOM13,2 -1,7 (-11,4%) 2,82,3
HSX79.626,8 +79.576,8 (159.153,5%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược