TPP

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (HNX)

TPP: EPS 9 tháng đạt 1.389 đồng

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 5,6 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Bao bì Nhựa Tân Phú (MCK: TPP) đã công bố báo cáo tài chính quý III hợp nhất. Theo đó,

 

Doanh thu thuần quý III đạt 115,5 tỷ đồng, tăng 33%; lũy kế 9 tháng đạt xấp xĩ 338 tỷ đồng, tăng 36%. Lợi nhuận gộp quý III đạt 14 tỷ đồng, tăng 44%; lũy kế 9 tháng đạt 43 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong kỳ chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khá mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính quý III tăng 86%, 9 tháng tăng 143%; chi phí quản lý doanh nghiệp quý III tăng 36,9%, lũy kế 9 tháng tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước.

 

Lợi nhuận thuần quý III đạt 2 tỷ đồng, tăng 50%; lũy kế 9 tháng đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm trước.

 

Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 2,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 7,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lợi nhuận trước thuế đạt 7,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,6 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 1.389 đồng/CP.

 

Tại ngày 30/09/2011, lợi nhuận chưa phân phối của TPP đạt 7,3 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 25,9 tỷ đồng.


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 405,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX115.015,8 +115.001,6 (807.028,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX831.651,9 +831.644,2 (10.772.593,3%) 1,86,3
HSX654.705,0 +654.670,1 (1.875.845,6%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,4 (79.967,6%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -8,8 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX362.742,1 +362.707,2 (1.039.275,7%) 9,23,4
HSX17.694,8 +17.685,2 (184.220,9%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.835,5 (73.629,1%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược