TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Hoạt động DN: TNT từ chối quyền mua trên 11,32 triệu cổ phần của công ty con

Sau khi HĐQT thống nhất từ chối quyền ưu tiên mua 11.232.000 cổ phần do CTCP Xây dựng tài nguyên Hà Nội phát hành thêm thì công ty này không là công ty con của TNT.

 

CTCP Tài Nguyên (TNT) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc từ chối quyền mua ưu tiên 11.232.000 cổ phần do Công ty con là CTCP Xây dựng tài nguyên Hà Nội phát hành thêm.

Và TNT chuyển quyền ưu tiên mua cổ phiếu cho 3 cá nhân là các thành viên chủ chốt của TNT theo yêu cầu của các cá nhân này. Quyền mua ưu tiên được chuyển nhượng với giá 0 đồng.

Thời điểm chuyển giao quyền từ 20/3/2013.

Sau khi CTCP Xây dựng tài nguyên Hà Nội tăng vốn điều lệ, công ty này không còn là công ty con của TNT vì TNT đã từ chối hoàn toàn quyền mua cổ phiếu phát hành thêm như đã nói ở trên.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,3 +0,2 (6,5%) 0,410,8
HNX0,0 -23,5 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) 1,66,6
HNX1,0 -0,1 (-9,1%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX40,0 -0,1 (-0,2%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược