TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Giao dịch nội bộ: TNT – Thành viên HĐQT đăng ký bán 10.000 CP

Thời gian thực hiện từ ngày 7/3/2013.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Trương Sơn Hiền

Mã chứng khoán: TNT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 10.000 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 7/3/2013 đến ngày 5/4/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,4 +0,1 (3,0%) 0,410,8
HNX21,6 -0,4 (-1,8%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,8 +0,1 (14,3%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX40,7 -0,3 (-0,7%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược