TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Kết quả kinh doanh: TNT – quý IV không có doanh thu

Không có doanh thu, mảng hoạt động tài chính giảm kéo lợi nhuận sau thuế quý IV/2012 của riêng công ty mẹ TNT lỗ 761,4 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Tài nguyên (TNT) báo cáo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Trong quý IV/2012 TNT không ghi nhận doanh thu do các dự án cũ của công ty vẫn đang trong quá trình thực hiện chưa ghi nhận được doanh thu, ngành kinh doanh vật liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế khó khăn, các công ty đối tác cũng bị ảnh hưởng.

Doanh thu không có, doanh thu tài chính chỉ đạt 330 triệu đồng, trong khi cùng kỳ là 4,9 tỷ đồng. sau khi trừ các khoản chi phí TNT mẹ lỗ ròng 761,4 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi ròng 4,078 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 39,2 tỷ đồng tăng gần 10 tỷ đồng nhưng lợi nhuận vẫn lỗ ròng 1,53 tỷ đồng do gánh nặng chi phí.

Kết quả kinh doanh quý IV/2012.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,4 -0,2 (-0,9%) 2,28,2
HNX8,2 -0,9 (-9,9%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,8 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX0,0 -40,5 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược