TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Công bố thông tin: TNT báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Tài Nguyên (TNT) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã thực hiện 12 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 01 nghị quyết.

Giao dịch cổ phiếu:

  • Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT đã bán 40.000 CP;
  • Ông Nguyễn Bá Hiếu – Thành viên HĐQT đã bán 380.000 CP;
  • Ông Trương Sơn Hiền – Chủ tịch HĐQT đã bán 400.000 CP

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,4 +0,1 (3,0%) 0,410,8
HNX21,6 -0,4 (-1,8%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,8 +0,1 (14,3%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX40,7 -0,3 (-0,7%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược