TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Giao dịch nội bộ: TNT – Tổng Giám đốc đăng ký bán toàn bộ CP

Ông Vũ Tuấn Hoàng – Tổng Giám đốc của TNT sẽ bán toàn bộ 15.940 CP kể từ ngày 29/1/2013.

Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Tuấn Hoàng

Mã chứng khoán: TNT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 15.940 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.940 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 29/1/2013 đến ngày 27/2/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,5 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -19,6 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -8,5 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX8.847,5 +8.834,8 (69.565,3%) 8,75,4
UPCOM10,5 -0,5 (-4,5%) 1,66,6
HNX0,0 -0,9 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX115.015,7 +115.013,2 (4.564.015,1%) 0,827,4
HNX0,0 -43,6 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược