TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Thay đổi nhân sự: Bà Vũ Thị Hồng Nhung được bổ nhiệm Kế toán trưởng của TNT

CTCP Tài Nguyên (TNT) công bố thông tin về việc thay đổi chức vụ Kế toán trưởng.

Theo đó, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm bà Vũ Thị Hồng Nhung vào chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 20/12/2012 thay cho ông Phạm Văn Triệu thuyên chuyển công tác mới.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,410,8
HNX22,4 +0,9 (4,2%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM12,3 +0,3 (2,5%) 1,66,6
HNX0,0 -0,7 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX43,0 +3,9 (10,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược