TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Giải trình KQKD: TNT – Quý III/2012 lỗ hợp nhất gần 200 triệu đồng

CTCP Tài Nguyên (TNT) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2012 lỗ 189,4 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 83 triệu.

Nguyên nhân là do: thị trường bất động sản gặp khó khăn dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,2 -0,1 (-2,3%) 0,410,8
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -8,5 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX442.368,1 +442.355,3 (3.455.901,0%) 8,75,4
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX1,0 -0,1 (-9,1%) -1,9-3,7
HSX17.694,7 +17.692,3 (737.180,8%) 0,827,4
HNX0,0 -44,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,9 -0,1 (-10,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược