TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Giải trình KQKD: TNT – Quý III/2012 lỗ hợp nhất gần 200 triệu đồng

CTCP Tài Nguyên (TNT) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2012 lỗ 189,4 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 83 triệu.

Nguyên nhân là do: thị trường bất động sản gặp khó khăn dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,4 -0,2 (-0,9%) 2,28,2
HNX8,2 -0,9 (-9,9%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,8 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX0,0 -40,5 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược