TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Kết quả kinh doanh: Qúy III, TNT lãi 50,3 triệu đồng

Cùng kỳ năm 2011 Công ty lỗ trên 900 triệu đồng.

 CTCP Tài Nguyên (TNT) công bố kết quả kinh doanh riêng lẻ quý III/2012 với 6,58 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gấp 2,36 lần so với cùng kỳ.

Khấu trừ các khoản chi phí hoạt động, TNT lãi 50,32 triệu đồng, tăng mạnh so với con số lỗ 907,73 triệu đồng ở quý III/2011.

Lũy kế 9 tháng TNT lỗ 768,8 triệu đồng, trong khi đó 9 tháng năm 2011 công ty lỗ 3,43 tỷ đồng.

TNT cho biết, nguyên nhân lợi nhuận quý III khởi sắc hơn so với cùng kỳ là do công ty đã cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến doanh thu cao và chi phí giảm.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,3 +0,2 (6,5%) 0,410,8
HNX0,0 -23,5 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) 1,66,6
HNX1,0 -0,1 (-9,1%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX40,0 -0,1 (-0,2%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược