TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Hoạt động doanh nghiệp: TNT dừng nhận chuyển nhượng gần 2 triệu cổ phiếu của Thiết bị y tế Tân Phát

Trong quá trình nhận chuyển giao vốn, tài sản từ Tân Phát, TNT nhận thấy có nhiều phát sinh ngoài dự kiến.

Công ty Cổ phần Tài nguyên (TNT) công bố thông tin về việc dừng nhận chuyển nhượng cổ phần công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Tân Phát (Tân Phát). 

Cụ thể, ngày 30/7/2012, TNT quyết định sẽ đầu tư vốn vào Tân Phát. Theo nội dung thông báo TNT nắm giữ 1,98 triệu CP, chiếm 55% vốn điều lệ tại Tân Phát. Tuy nhiên, trong quá trình nhận chuyển giao vốn, tài sản từ Tân Phát, TNT nhận thấy có nhiều phát sinh ngoài dự kiến.

Vì vậy, HĐQT công ty quyết định dừng nhận chuyển nhượng vốn tại Tân Phát để giảm thiểu rủi ro, tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,4 -0,2 (-0,9%) 2,28,2
HNX8,2 -0,9 (-9,9%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,8 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX0,0 -40,5 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược