TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Hợp tác kinh doanh: TNT nhận chuyển nhượng 55% vốn điều lệ tại Tân Phát

TNT: Nhận chuyển nhượng 55% vốn điều lệ tại Tân Phát

Ông Trương Sơn Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Hội đồng quản trị của CTCP Tài Nguyên (TNT) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Dược – trang thiết bị Tân Phát.

CTCP Dược – trang thiết bị Tân Phát   có vốn điều lệ 36 tỷ đồng và hoạt động trong các lĩnh vực như: kinh doanh dược phẩm; Bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế, nghiệm thu, phụ tùng thay thế hóa chất….


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX2,5 -0,2 (-7,4%) 0,410,8
HNX19,7 0,0 (0,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.964,5 (2.855.890,9%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,2 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX831.651,9 +831.646,4 (15.120.843,5%) 0,827,4
HNX50,0 +4,4 (9,6%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược