TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Hợp tác kinh doanh: TNT nhận chuyển nhượng 55% vốn điều lệ tại Tân Phát

TNT: Nhận chuyển nhượng 55% vốn điều lệ tại Tân Phát

Ông Trương Sơn Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Hội đồng quản trị của CTCP Tài Nguyên (TNT) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Dược – trang thiết bị Tân Phát.

CTCP Dược – trang thiết bị Tân Phát   có vốn điều lệ 36 tỷ đồng và hoạt động trong các lĩnh vực như: kinh doanh dược phẩm; Bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế, nghiệm thu, phụ tùng thay thế hóa chất….


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,5 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -19,6 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -8,5 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX8.847,5 +8.834,8 (69.565,3%) 8,75,4
UPCOM10,5 -0,5 (-4,5%) 1,66,6
HNX0,0 -0,9 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX115.015,7 +115.013,2 (4.564.015,1%) 0,827,4
HNX0,0 -43,6 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược