TNT

Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HSX)

Kết quả kinh doanh: TNT lỗ 32 triệu đồng trong Quý II

Với kết quả đạt được như vậy, lợi nhuận của TNT đã tăng mạnh so với con số lỗ trên 1,06 tỷ đồng ở cùng kỳ.

Theo CTCP Tài Nguyên (TNT)  lợi nhuận sau thuế Quý II/2012 đạt -31,95 triệu đồng, nâng con số lỗ lũy kế 6 tháng 819,11 triệu đồng, trong khi đó cùng kỳ năm 2011 Công ty lỗ 2,52 tỷ đồng.

Trong Quý II doanh thu của TNT tăng mạnh từ 135 triệu đồng lên 32,49 tỷ đồng, nhưng tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu chiếm 99,34% trên tổng doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 214,52 triệu đồng, trong khi đó ở Quý II/2011 con số này là 0 đồng.

Thu không đủ bù chi nên dẫn đến việc Công ty lỗ trong Quý II nhưng con số lỗ đã giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 11h09’, cổ phiếu TNT tăng hết biên độ, đang ở mức giá 4.200 đồng/CP. Đã có 349.310 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 669,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 66,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX2,5 -0,2 (-7,4%) 0,410,8
HNX19,7 0,0 (0,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.964,5 (2.855.890,9%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,2 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX831.651,9 +831.646,4 (15.120.843,5%) 0,827,4
HNX50,0 +4,4 (9,6%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược