TNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX)

Kết quả kinh doanh: TNG - Quý 4 lãi 4,2 tỷ, tăng 330% so với cùng kỳ

Lũy kế cả năm 2012, TNG đạt 1209,22 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% và lợi nhuận sau thuế đạt 25,31 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần  đầu tư và Thương Mại TNG (TNG) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 294,29 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế đạt 4,17 tỷ đồng, tăng mạnh 334% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình quý 4/2012 công ty ứng dụng các phần mền quản lý trong quá trình sản xuất như phần mền đơn hàng, kỹ thuật, sản xuất, nhân sự… nên đã tiết kiện được chi phí tăng lợi nhuận. Mặt khác quý 4/2011 hạch toán phần giá trị thiệt hại do hỏa hoạn ngày 27/05/2011 nên làm giảm lợi nhuận.

Tính đến hết ngày 31/12/2012 tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của TNG là 13,71 tỷ đồng, như vậy so với số dư đầu năm là 59,85 tỷ đồng tương ứng giảm 77%.

Lũy kế cả năm 2012, TNG đạt 1.209,22 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% và lợi nhuận sau thuế đạt 25,31 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

294.29

244.45

20.39%

1209.22

1146.57

5.46%

Giá vốn

260.98

211.01

 

987.65

959.77

683.18%

Tỷ trọng giá vốn/DT

88.68%

86.32%

 

81.68%

83.71%

 

Lợi nhuận gộp

33.31

33.44

-0.39%

221.57

186.79

18.62%

LNTT

4.11

1.63

152.15%

27.18

26.86

1.19%

LNST

4.17

0.96

334.38%

25.31

24.54

3.14%

 


Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.186,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,81 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,6 +698.925,9 (4.451.757,3%) 3,76,4
HSX583.926,2 +583.888,7 (1.557.036,4%) 5,63,3
UPCOM0,0 -22,1 (-100,0%) 3,37,8
UPCOM0,0 -27,0 (-100,0%) 2,83,9
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 10,50,3
HSX371.589,4 +371.563,5 (1.434.608,1%) -0,4-16,8
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 5,03,3
HNX22,8 +0,3 (1,3%) 1,64,2
UPCOM0,0 -3,2 (-100,0%) 0,810,8
UPCOM18,4 +2,3 (14,3%) 1,011,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược