TNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX)

Kế hoạch 2013: TNG đặt kế hoạch lợi nhuận trên 50 tỷ đồng

TNG đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị kế hoạch kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu doanh thu 1.526 tỷ đồng, lợi nhuận 50,13 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG vừa thông qua báo cáo quản trị công ty năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Cụ thể, TNG đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị kế hoạch kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu doanh thu 1.526 tỷ đồng, lợi nhuận 50,13 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo báo cáo quản trị công ty năm 2012, ông Nguyễn Đức Mạnh và ông Nguyễn Mạnh Linh, con trai ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã mua 5.000 cổ phiếu và 80.000 cổ phiếu TNG nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lần lượt 505.000 cổ phiếu (3,75%) và 410.000 cổ phiếu (3%). Ông Thời hiện đang sở hữu 1,96 triệu cổ phiếu.

Ông Nguyễn Xuân Thụy, cổ đông lớn Công ty đã mua 200.000 cổ phiếu TNG nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 913.650 cổ phiếu (6,78%).


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.186,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,81 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,6 +698.925,9 (4.451.757,3%) 3,76,4
HSX583.926,2 +583.888,7 (1.557.036,4%) 5,63,3
UPCOM0,0 -22,1 (-100,0%) 3,37,8
UPCOM0,0 -27,0 (-100,0%) 2,83,9
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 10,50,3
HSX371.589,4 +371.563,5 (1.434.608,1%) -0,4-16,8
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 5,03,3
HNX22,8 +0,3 (1,3%) 1,64,2
UPCOM0,0 -3,2 (-100,0%) 0,810,8
UPCOM18,4 +2,3 (14,3%) 1,011,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược