TNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX)

Công bố thông tin: TNG báo cáo quản trị bán niên 2012

CTCP Đầu tư & Thương mại TNG (TNG) báo cáo quản trị công ty bán niên 2012.

CTCP Đầu tư & Thương mại TNG (TNG) báo cáo 6 tháng cuối năm 2012, trong đó HĐQT đã tổ chức họp và Ban hành 1 nghị quyết HĐQT vào ngày 7/12/2012 về việc Đổi mới công tác quản lý công t phù hợp với điệu kiện hiện tại.

Báo cáo quản trị chi tiết
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.186,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,81 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,6 +698.925,9 (4.451.757,3%) 3,76,4
HSX583.926,2 +583.888,7 (1.557.036,4%) 5,63,3
UPCOM0,0 -22,1 (-100,0%) 3,37,8
UPCOM0,0 -27,0 (-100,0%) 2,83,9
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 10,50,3
HSX371.589,4 +371.563,5 (1.434.608,1%) -0,4-16,8
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 5,03,3
HNX22,8 +0,3 (1,3%) 1,64,2
UPCOM0,0 -3,2 (-100,0%) 0,810,8
UPCOM18,4 +2,3 (14,3%) 1,011,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược