TNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX)

Kết quả kinh doanh: TNG lãi hơn 21 tỷ đồng sau 9 tháng

Riêng quý 3/2012, TNG lãi ròng 5,26 tỷ đồng giảm gần 26% so với quý 3/2011.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) công bố báo cáo quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

So với cùng kỳ năm trước, quý này TNG kinh doanh sụt giảm về mặt doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu thuần quý 3/2012 của công ty đạt 350,87 tỷ đồng, giảm 18,2% so với cùng kỳ 2011.

Sau khi trang trải các khoản chi phí, TNG lãi ròng 5,26 tỷ đồng trong quý 3/2012, giảm gần 26% so với quý 3/2011. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi ròng 21,14 tỷ đồng, tương ứng 38,27% kế hoạch LNST cả năm 2012.

So với báo cáo bán niên, tình hình tài chính của TNG đã được cải thiện trên một số chỉ tiêu:

Chênh lệch giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn được giảm từ 137,6 tỷ đồng cuối quý 2/2012 xuống còn 123,06 tỷ đồng cuối quý 3. Ngoài ra, dòng tiền hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm được cải thiện, dương 174,3 tỷ đồng, nhờ vào khoản tiền thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lên tới trên 1.000 tỷ đồng.

Vay nợ ngắn hạn, dài hạn và hàng tồn kho cuối quý 3/2012 của TNG đều tăng so với số dư đầu năm với tỷ lệ tăng không dưới 22%, trong đó hàng tồn kho tăng mạnh nhất với 49,31%.


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.186,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,81 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,6 +698.925,9 (4.451.757,3%) 3,76,4
HSX583.926,2 +583.888,7 (1.557.036,4%) 5,63,3
UPCOM0,0 -22,1 (-100,0%) 3,37,8
UPCOM0,0 -27,0 (-100,0%) 2,83,9
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 10,50,3
HSX371.589,4 +371.563,5 (1.434.608,1%) -0,4-16,8
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 5,03,3
HNX22,8 +0,3 (1,3%) 1,64,2
UPCOM0,0 -3,2 (-100,0%) 0,810,8
UPCOM18,4 +2,3 (14,3%) 1,011,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược