TNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX)

BCTC soát xét: TNG lập dự án vay trung hạn 40 tỷ đồng

Gần đây, TNG liên tục đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị, cải tạo nhà xưởng và các dự án đều phải vay vốn ngân hàng

Cuối tháng 6/2012, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có nợ ngắn hạn phải trả cao hơn tài sản ngắn hạn 137,6 tỷ đồng.

Theo công ty TNG, trong những năm gần đây, doanh nghiệp này liên tục đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị, cải tạo nhà xưởng và các dự án đều phải vay vốn ngân hàng. Để đảm bảo 30% vốn tự có tham gia vào dự án, công ty đã sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư vào dài hạn.

Mặt khác, các món vay dài hạn, nợ phải trả dưới một năm đều chuyển thành nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm quyết toán. Từ những lý do trên dẫn đến nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn.

Để khắc phục tình trạng trên, công ty đang lập dự án vay trung hạn 40 tỷ đồng trong tháng 8 và dùng tài sản cho thuê tài chính để tái cơ cấu lại nguồn vốn trong quý 4.

Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012, nợ ngắn hạn của công ty là 743 tỷ đồng, tăng 254 tỷ đồng so với 31/12/2011.

Chính vì các khoản vay ngân hàng tăng lên mà chi phí lãi vay tăng lên 43,14 tỷ đồng, gấp hơn hai lần 6 tháng đầu năm 2011.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng của TNG đạt 15,9 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. 


Theo - VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.186,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,81 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,6 +698.925,9 (4.451.757,3%) 3,76,4
HSX583.926,2 +583.888,7 (1.557.036,4%) 5,63,3
UPCOM0,0 -22,1 (-100,0%) 3,37,8
UPCOM0,0 -27,0 (-100,0%) 2,83,9
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 10,50,3
HSX371.589,4 +371.563,5 (1.434.608,1%) -0,4-16,8
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 5,03,3
HNX22,8 +0,3 (1,3%) 1,64,2
UPCOM0,0 -3,2 (-100,0%) 0,810,8
UPCOM18,4 +2,3 (14,3%) 1,011,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược