TNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX)

Kết quả kinh doanh: TNG - Bất thường BCTC quý

Lợi nhuận quý II/2012 của TNG tăng mạnh so với quý I.

Chi phí nhân công bất ngờ sụt giảm

BCTC quý II/2012 của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) cho thấy, 6 tháng đầu năm 2012, tổng doanh thu của Công đạt 572 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng (+17,7%) so với cùng kỳ năm 2011 là 486 tỷ đồng. Trong khi đó, tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm đáng kể, còn 76,67% so với mức 80,52% của cùng kỳ năm trước. Đây là lý do khiến TNG duy trì được con số lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012 xấp xỉ 17 tỷ đồng, dù chi phí lãi vay tăng mạnh từ mức 20,832 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2011 lên 41,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2012.

Tìm hiểu chi tiết hơn, một điểm khá bất ngờ là việc giảm chi phí giá vốn của TNG chủ yếu xuất phát từ giảm chi phí nhân công. 6 tháng đầu năm 2011, tổng số tiền chi trả cho người lao động của TNG là 176,9 tỷ đồng, nhưng Công ty phát sinh 2 bút toán là tăng 10 tỷ đồng tiền ứng trước cho người lao động và 5 tỷ đồng nợ phải trả người lao động. Như vậy, tổng số tiền chi trả theo công việc cho người lao động tại TNG 6 tháng đầu năm 2011 là gần 172 tỷ đồng. Tính cả năm 2011, số tiền chi trả cho người lao động của TNG là 227 tỷ đồng, tức bình quân gần 60 tỷ đồng/quý.


Một điểm khá bất ngờ là việc giảm chi phí giá vốn của TNG chủ yếu xuất phát từ giảm ­chi phí nhân công

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của TNG tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng chi phí nhân công chi trả của TNG chỉ là 29,5 tỷ đồng và thêm 4,8 tỷ đồng nợ phải trả. Tổng chi phí phải trả nhân công bằng xấp xỉ 1/5 cùng kỳ năm trước.

Đáng lưu ý, lượng hàng tồn kho đầu năm 2012 của TNG dù thấp hơn thời điểm cuối quý II/2012, nhưng hàng hoá thành phẩm chỉ tăng nhẹ từ mức 109,2 tỷ đồng lên 124,4 tỷ đồng, nên khả năng giảm chi phí nhân công do tập trung bán hàng tồn kho là không có.

Đối với một DN hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh hàng may mặc như TNG, thì việc sụt giảm chi phí nhân công nêu trên cho thấy: hoặc sản xuất bị đình trệ, hoặc Công ty đã có một sự chuyển dịch trong hoạt động kinh doanh.

Chi mua hàng hóa, dịch vụ cũng sụt giảm

6 tháng đầu năm 2012, doanh thu của TNG tăng đáng kể (+17,7%) so với cùng kỳ năm 2011, dù dòng tiền thu vào từ bán hàng và cung cấp dịch vụ hầu như giữ nguyên, ở mức xấp xỉ 462 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền ra từ mua hàng hóa, dịch vụ bên ngoài của TNG lại sụt giảm mạnh. Thuyết minh lưu chuyển tiền tệ của TNG cho thấy, 6 tháng đầu năm 2012, tổng dòng tiền chi trả cho người bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty là 198,651 tỷ đồng.

Thêm 10 tỷ đồng nợ phải trả người bán phát sinh trong kỳ và giảm hơn 5 tỷ đồng phần tiền ứng trước cho người bán, nếu cộng cả hai khoản này, tổng số hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ của TNG cũng chỉ ở mức xấp xỉ 215 tỷ đồng. Trong đó, riêng nguyên vật liệu tăng thêm trong kỳ, hiện vẫn ở dạng hàng tồn kho, lên tới 100 tỷ đồng và hàng hóa sản xuất dở dang là hơn 70 tỷ đồng.

Điều này có nghĩa, lượng hàng hóa mua ngoài để biến thành hàng hóa trong kỳ của TNG ở mức rất thấp, chưa đến 50 tỷ đồng trong tổng số 215 tỷ đồng. So sánh với cùng kỳ năm 2011, con số này sụt giảm rất mạnh. Dòng tiền chi cho hàng hóa dịch vụ mua ngoài của TNG 6 tháng đầu năm 2011 là 391 tỷ đồng, nợ phải trả người bán tăng thêm 48 tỷ đồng, trong khi tăng hàng tồn kho gần 200 tỷ đồng và trả trước người bán tăng 8 tỷ đồng, tương đương giá trị tiền chi mua hàng hóa biến thành hàng hóa dịch vụ trong kỳ khoảng 230 tỷ đồng.

Hàng hóa bán đến từ đâu?

Sụt giảm mạnh chi phí mua nguyên vật liệu, dịch vụ bên ngoài, chi phí nhân công cũng sụt giảm mạnh, trong khi doanh thu vẫn tăng, điều này đưa tới 2 giả thiết cho hoạt động của TNG.

Một là, TNG có được sự đột biến trong hoạt động kinh doanh, với việc thay đổi khả năng cơ khí, tự động hóa, thay vì sử dụng sức lao động và tạo nhiều giá trị gia tăng. Tuy nhiên, sụt giảm tới 5 lần chi phí lao động, 4 lần chi phí nguyên vật liệu… có lẽ là một điều thần kỳ khó xảy ra trong thời gian ngắn đối với một DN khá đặc thù như TNG.

Hai là, Công ty thực hiện bán, thanh lý tài sản, các khoản đầu tư tài chính. Tuy nhiên, bảng cân đối tài sản và thuyết minh lưu chuyển tiền tệ cho thấy, khả năng này không lớn, vì các khoản đầu tư tài chính, tài sản cố định… hầu như không thay đổi, ngoại trừ việc TNG kết chuyển một phần giá trị xây dựng dở dang sang tài sản cố định. Vì sao TNG lại có BCTC quý II “đẹp” như vậy? Câu hỏi này đang rất cần người đứng đầu DN trả lời.

 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.186,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,81 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,6 +698.925,9 (4.451.757,3%) 3,76,4
HSX583.926,2 +583.888,7 (1.557.036,4%) 5,63,3
UPCOM0,0 -22,1 (-100,0%) 3,37,8
UPCOM0,0 -27,0 (-100,0%) 2,83,9
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 10,50,3
HSX371.589,4 +371.563,5 (1.434.608,1%) -0,4-16,8
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 5,03,3
HNX22,8 +0,3 (1,3%) 1,64,2
UPCOM0,0 -3,2 (-100,0%) 0,810,8
UPCOM18,4 +2,3 (14,3%) 1,011,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược