TNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX)

TNG: Tổng Giám đốc mua bất thành 100.000 CP

Ông Lã Anh Thắng - Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư & Thương mại TNG (TNG) mua bất thành 100.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 131.785 CP (tỷ lệ 0,98%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Anh Thắng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: TNG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 131.785 CP (tỷ lệ 0,98%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 131.785 CP (tỷ lệ 0,98%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 16/04/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 13/06/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.186,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,81 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX141.557,9 +141.541,9 (884.637,0%) 3,76,4
HSX34,7 0,0 (0,0%) 5,63,3
UPCOM0,0 -22,3 (-100,0%) 3,37,8
UPCOM0,0 -27,0 (-100,0%) 2,83,9
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 10,50,3
HSX274.268,4 +274.243,2 (1.088.266,8%) -0,4-16,8
HNX0,0 -26,0 (-100,0%) 5,03,3
HNX15,9 +0,2 (1,3%) 1,64,2
UPCOM0,0 -8,8 (-100,0%) 0,810,8
UPCOM0,0 -9,1 (-100,0%) 1,011,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược