TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

TMX: 6 tháng lãi 6,4 tỷ đồng, EPS 1.067 đồng

CTCP Thương mại Xi măng (TMX) cho biết, quý 2/2011 công ty lãi 4,1 tỷ đồng, nâng lũy kế 6 tháng lên 6,4 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 2/2011 doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 467,9 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với quý 2/2010.

 

Lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận mức tăng trưởng 28%, từ 3,2 tỷ đồng lên 4,1 tỷ đồng.

 

Trong cơ cấu lợi nhuận, doanh thu từ mảng hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng không đáng kể với 1,5 tỷ đồng và thu nhập khác là 10 tỷ đồng.

 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TMX đạt 6,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

 

Với 6 triệu cổ phiếu đang lưu hành hiện tại thì lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.067 đồng.

 

Chi tiết BCTC quý 2/2011


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX21,4 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,4 (-100,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,6 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,3 (18.105,5%) 9,95,0
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược