TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

TMX: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 tỷ lệ 12%

CTCP Thương mại Xi măng (TMX) thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2011

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2011

Lý do và mục đích:

Trả cổ tức bằng tiền năm 2010:

Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng)

Thời gian thực hiện: 22/06/2011

Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thương mại Xi măng vào các ngày làm việc từ ngày 22/06/2011 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX20,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -26,8 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,6 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,6 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX176.947,8 +176.888,1 (296.295,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,1 (-100,0%) -0,7-4,9
HNX0,0 -33,0 (-100,0%) 2,43,9
HSX88.473,9 +88.443,0 (286.223,3%) 1,84,7
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược