TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

TMX: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 tỷ lệ 12%

CTCP Thương mại Xi măng (TMX) thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2011

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2011

Lý do và mục đích:

Trả cổ tức bằng tiền năm 2010:

Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng)

Thời gian thực hiện: 22/06/2011

Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thương mại Xi măng vào các ngày làm việc từ ngày 22/06/2011 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX21,4 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,4 (-100,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,6 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,3 (18.105,5%) 9,95,0
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược