TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

TMX: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 tỷ lệ 12%

CTCP Thương mại Xi măng (TMX) thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2011

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2011

Lý do và mục đích:

Trả cổ tức bằng tiền năm 2010:

Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng)

Thời gian thực hiện: 22/06/2011

Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thương mại Xi măng vào các ngày làm việc từ ngày 22/06/2011 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,3 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM23,5 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM18,8 0,0 (0,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,9 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM1,8 -0,3 (-14,3%) -5,6-0,4
HSX583.926,4 +583.863,6 (929.719,1%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX150.405,4 +150.379,7 (585.135,0%) 1,84,7
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược