TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

TMX: Đặt kế hoạch giảm 23,6% lợi nhuận năm 2011

CTCP Thương mại Xi măng (TMX) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Theo đó, năm 2011 TMX đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.393,9 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,5% so với thực hiện năm 2010.

 

Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ phấn đấu đạt 11 tỷ đồng, giảm 23,6% so với năm 2010 và cổ tức dự kiến ở mức 10%/năm.

 

Được biết, trong năm 2010 Công ty đạt 1.333,6 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 14,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,8 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức đạt 12%/năm.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX21,4 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,4 (-100,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,6 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,3 (18.105,5%) 9,95,0
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược