TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

Kết quả kinh doanh: TMX - Quý 4 lãi chưa đầy 1 tỷ, giảm 73% cùng kỳ

Lũy kế cả năm 2012, TMX báo lãi 8,4 tỷ đồng, giảm 33% so với kết quả thực hiện năm 2011. EPS đạt 1.412 đồng.

Công ty Cổ phần Thương mại Xi măng (TMX) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2012 với mức lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 944 triệu đồng, giảm 74% so với 3,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của TMX, nguyên nhân là do tiền thuê, thuế đất  năm 2012 của Công ty tăng lên nhiều lần so với năm 2011 theo thông báo của Chi cục thuế quận Thanh Xuân và quận Hai Bà Trưng vào tháng 11 năm 2012 phải đóng tiền thuê, thuế đất tính từ đầu năm 2012, do vậy Công ty đã phải trích bổ sung tiền thuê, thuế đất năm 2012 vào quý 4 năm 2012 nên đã ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Do sản lượng tiêu thụ xi măng quý 4 năm 2012 của Công ty giảm 67.521,16 tấn, tương ứng giảm 19%, dẫn đến doanh thu thuần giảm 24% so với quý 4 năm 2011, đạt hơn 312 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, TMX báo lãi 8,4 tỷ đồng, giảm 33% so với kết quả thực hiện năm 2011. EPS đạt 1.412 đồng.

Báo cáo tài chính chi tiết


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -25,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -36,6 (-100,0%) 0,821,8
HNX7,8 -0,4 (-4,9%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,3 -0,2 (-13,3%) 0,97,4
HNX4,5 -0,2 (-4,3%) -0,7-4,9
UPCOM24,7 +3,2 (14,9%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược