TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

BCTC quý III: TMX đạt 2,4 tỷ đồng lợi nhuận

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, TMX đạt 7,5 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 16,7% so với cùng kỳ 2011.

Công ty Cổ phần Thương mại Xi măng (TMX) công bố BCTC quý 3/2012 với chỉ tiêu doanh thu đạt 244,8 tỷ đồng, giảm 35,5% so với cùng kỳ.

Do tỷ trọng chi phí giá vốn/doanh thu giảm mạnh nên lãi gộp tăng từ 13,2 tỷ đồng lên 14,7 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí QLDN tăng gấp 2 lần cùng kỳ nhưng thu nhập khác trong kỳ lại tăng mạnh từ 186 triệu lên hơn 1 tỷ đồng.

Do vậy lợi nhuận sau thuế TMX đạt 2,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, TMX đạt 7,5 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 16,7% so với cùng kỳ 2011.

BCTC chi tiết
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.313,3%) 6,83,8
UPCOM26,4 -0,1 (-0,4%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,2 -0,2 (-3,1%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX8.847,9 +8.793,9 (16.285,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
HSX371.589,4 +371.564,4 (1.489.236,2%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược