TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

BCTC quý III: TMX đạt 2,4 tỷ đồng lợi nhuận

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, TMX đạt 7,5 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 16,7% so với cùng kỳ 2011.

Công ty Cổ phần Thương mại Xi măng (TMX) công bố BCTC quý 3/2012 với chỉ tiêu doanh thu đạt 244,8 tỷ đồng, giảm 35,5% so với cùng kỳ.

Do tỷ trọng chi phí giá vốn/doanh thu giảm mạnh nên lãi gộp tăng từ 13,2 tỷ đồng lên 14,7 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí QLDN tăng gấp 2 lần cùng kỳ nhưng thu nhập khác trong kỳ lại tăng mạnh từ 186 triệu lên hơn 1 tỷ đồng.

Do vậy lợi nhuận sau thuế TMX đạt 2,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, TMX đạt 7,5 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 16,7% so với cùng kỳ 2011.

BCTC chi tiết
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX21,4 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,4 (-100,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,6 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,3 (18.105,5%) 9,95,0
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược