TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

TMX: 29/5 GDKHQ trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 10%

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 31/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 10% của CTCP Vicem Thương mại Xi măng (TMX)

1.     Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2012

 

2.     Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2012

 

3.     Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:

 

-         Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

 

-         Thời gian thực hiện: 22/06/2012

 

-         Địa điểm thực hiện:

 

+      Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Vicem Thương mại Xi măng vào các ngày làm việc kể từ ngày 22/06/2012 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh thư nhân dân.

 

+      Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX21,4 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,4 (-100,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,6 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,3 (18.105,5%) 9,95,0
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược