TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

TMX: Năm 2011 LNST tăng 180,1%

Lũy kế cả năm 2011, doanh thu đạt 848,97 tỷ đồng, tăng 140,79%, LNST đạt 7,87 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cổ phần VICEM thạch cao Xi măng (TMX) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2011.

Doanh thu quý 4/2011 đạt 85,45 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng lợi nhuận sau thuế quý 4/2011 chỉ đạt 0,54 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2010, LNST đạt 1,39 tỷ đồng, giảm 61,15%.

Lũy kế cả năm 2011, doanh thu đạt 848,97 tỷ đồng, tăng 140,79%, LNST đạt 7,87 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm ngoái.

EPS cả năn 2011 đạt 1.124 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2011

Q4/2010

Thay đổi

Năm 2011

Năm 2010

Thay đổi

Doanh thu thuần

85.45

92.88

-8.00%

848.97

352.58

140.79%

LNST

0.54

1.39

-61,15%

7.87

2.81

180.07%

EPS đồng

78

199

 

1.124

401

 

 


Theo - TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.829,3 (48.247,3%) 6,83,8
UPCOM0,0 -24,7 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,6 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,4 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX760.873,6 +760.815,4 (1.307.242,9%) 9,95,0
UPCOM4,7 -0,6 (-11,3%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
HNX29,2 0,0 (0,0%) 2,43,9
HSX637.010,2 +636.980,7 (2.159.256,7%) 1,84,7
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược