TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

TMX: LNST đạt 12,6 tỷ đồng tăng 16.67% so với năm 2010

Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TMX) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2011 trong đó, doanh thu đạt 413,3 tỷ đồng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2010.

Lợi nhuận thuần đạt 3,7 tỷ đồng, và lợi nhuận khác cũng đạt hơn một tỷ đồng, hết quý LNST công ty đạt 3,56 tỷ đồng tăng 22,3% so với cùng kỳ quý IV/2010.

Lũy kế cả năm doanh thu đạt 1.556,5 tỷ đồng tăng 18,3%, LNST đạt 12,6 tỷ đồng tăng 16.67% so với năm 2010. EPS cả năm đạt 2.100 đồng.

Báo cáo Tài chính quý IV/2011.

Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX21,4 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,4 (-100,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,6 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,3 (18.105,5%) 9,95,0
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược