TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

TXM: Thay đổi người công bố thông tin - Ông Lê Văn Vinh

Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM) thông báo ông Lê Văn Vinh là người công bổ thông tin mới từ ngày 05/01/2012

Người công bố thông tin trước đây: Ông Hoàng Việt.

Người công bố thông tin mới: Ông Lê Văn Vinh, Thư ký Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

Ngày hiệu lực: 05/01/2012.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.313,3%) 6,83,8
UPCOM26,4 -0,1 (-0,4%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,2 -0,2 (-3,1%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX8.847,9 +8.793,9 (16.285,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
HSX371.589,4 +371.564,4 (1.489.236,2%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược