TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

TXM: Thay đổi người công bố thông tin - Ông Lê Văn Vinh

Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM) thông báo ông Lê Văn Vinh là người công bổ thông tin mới từ ngày 05/01/2012

Người công bố thông tin trước đây: Ông Hoàng Việt.

Người công bố thông tin mới: Ông Lê Văn Vinh, Thư ký Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

Ngày hiệu lực: 05/01/2012.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX20,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -26,8 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,6 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,6 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX176.947,8 +176.888,1 (296.295,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,1 (-100,0%) -0,7-4,9
HNX0,0 -33,0 (-100,0%) 2,43,9
HSX88.473,9 +88.443,0 (286.223,3%) 1,84,7
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược