TMX

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

TMX: 9 tháng lãi hơn 9 tỷ đồng, EPS 1.507 đồng

Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (TMX) công bố báo cáo tài chính Quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2011.

Riêng Quý III năm nay, TMX đạt 404,4 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 2,6 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2010, chỉ tiêu doanh thu đã tăng 19,7% và lợi nhuận sau thuế chỉ tăng thêm 4%.

 

Trong đó, doanh thu từ đầu tư tài chính mang về 1,1 tỷ đồng và khoản thu nhập khác chỉ chiếm 0,18 tỷ đồng.

 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế hơn 9 tỷ đồng, so với cùng kỳ đã tăng 15,4%.

 

Với 6 triệu cổ phiếu đang lưu hành hiện tại thì lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 9 tháng 2011 đạt 1.507 đồng.

 

Báo cáo  tái chính chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.393,89 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX21,4 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,4 (-100,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,6 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,3 (18.105,5%) 9,95,0
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược