TCT

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HSX)

TCT: EPS 9 tháng đạt 13.035 đồng/cổ phiếu

9 tháng đầu năm 2011, CTCP Cáp treo Núi bà Tây Ninh (TCT) công bố đạt 55,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 69% kế hoạch lợi nhuận cả năm, EPS ở mức 13.035 đồng.

Theo Báo cáo tài chính Quý III mới công bố của TCT, doanh thu thuần trong kỳ của công ty đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ 2010.

 

Trong đó, chi phí giá vốn chỉ chiếm hơn 330 triệu đồng nên lợi nhuận gộp ghi nhận mức tăng 35% so với cùng kỳ và đạt 10,4 tỷ đồng.

 

Ngoài doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính, TCT còn có hơn 4 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp 5,6 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt là trong kỳ, Công ty không phát sinh chi phí tài chính.

 

Theo đó, lợi nhuận sau thuế Quý III của TCT đạt 8,7 tỷ đồng, tăng 98% so với 4,4 tỷ đồng của Quý III/2010.

 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của TCT đạt 55,7 tỷ đồng, tăng hơn 56% cùng kỳ và vượt 69% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

 

Sau khi trích nộp thuế TNDN thì lợi nhuận sau thuế còn lại là 41,6 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 56,4%.

 

Với hơn 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, theo cách tính của Doanh nghiệp lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu của TCT trong 9 tháng đạt 13.035 đồng.

 

Báo cáo chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 57,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 43,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,7 -0,2 (-5,1%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX5,1 -0,5 (-8,9%) 0,311,4
HNX3,9 +0,3 (8,3%) 0,56,7
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược