TCT

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HSX)

Kết quả kinh doanh: TCT - EPS năm 2012 đạt gần 16.800 đồng

Mặc dù quý IV/2012 lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ nhưng TCT tiếp tục có một năm kinh doanh ấn tượng với LNTT đạt 77,37 tỷ đồng hoàn thành vượt 14% kế hoạch.

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã CK: TCT) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2012.

Theo đó, riêng quý IV/2012 doanh thu thuần đạt 6,9 tỷ đồng và lãi gộp đạt 6,44 tỷ đồng tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm tới 70% chủ yếu do sự giảm sút của lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí bán hàng tăng 17%, chi phí QLDN tăng 50% nên kết quả LNTT đạt 3,7 tỷ đồng giảm 52% so với quý IV/2011.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 77,37 tỷ đồng tăng 23% so với năm 2011, LNTT đạt 71,3 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ. So với kế hoạch 62,5 tỷ đồng LNTT được ĐHCĐ giao phó, kết thúc năm 2012, TCT đã vượt 14% kế hoạch.

LNST cả năm 2012 đạt 53,7 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2011, tương ứng EPS đạt 16.796 đ/CP và tiếp tục duy trì thành tích lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 2012 đạt 62 tỷ đồng, chưa bằng 1/2 số dư 137,5 tỷ đồng đầu năm.


Theo - CafeFCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 57,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 43,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,7 -0,2 (-5,1%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX5,1 -0,5 (-8,9%) 0,311,4
HNX3,9 +0,3 (8,3%) 0,56,7
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược