TCT

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HSX)

Đại hội cổ đông 2012: Năm 2012, TCT sẽ trả cổ tức 70%

Năm 2012, lợi nhuận trước thuế 62,5 tỷ đồng, bằng 98,6% so với năm trước đó và tỷ lệ chia cổ tức 70%.

CTCP Cáp treo núi bà Tây Ninh (TCT – sàn HNX) vừa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012.
 
Theo đó, TCT đặt kế hoạch doanh thu thuần năm 2012 đạt 80,5 tỷ đồng, bằng 98,82% so với kết quả năm 2011; lợi nhuận trước thuế 62,5 tỷ đồng, bằng 98,6% so với năm trước đó và tỷ lệ chia cổ tức 70%, trong khi năm ngoái trả cổ tức 40%.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua định hướng chiến lược năm 2012-2016, trong đó mục tiêu đến năm 2016 lợi nhuận tăng 50% so với kế hoạch năm 2012 và tỷ lệ chia cổ tức là 90%.

Định hướng chiến lược trong thời gian tới là tập trung khai thác tốt lợi thế thương mại, khai thác tối đa lượng khách đến tham quan Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen. Đồng thời, hoàn thiện bộ máy tổ chức và hệ thống quản lý; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị với công nghệ tiên tiến.

Được biết, kết thúc quý III, TCT đạt doanh thu thuần 11,52 tỷ đồng, tăng 7,16% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 7,85 tỷ đồng, giảm 9,35% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu TCT đạt 70,47 tỷ đồng, tăng 24,48% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 50,67 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ.

 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 57,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 43,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,7 -0,2 (-5,1%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX5,1 -0,5 (-8,9%) 0,311,4
HNX3,9 +0,3 (8,3%) 0,56,7
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược