TCT

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HSX)

TCT: Chia cổ tức 40% nhưng chưa có tiền

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) thông báo gia hạn thời gian chi trả cổ tức 40% bằng tiền mặt cho năm 2011.

- Thời gian đã thông báo: 12/06/2012

- Thời gian gia hạn: 01/08/2012

- Lý do: Công ty có thêm thời gian chuẩn bị nguồn tiền để thực hiện chi trả cổ tức.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 57,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 43,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,4 (-100,0%) 1,06,1
HNX0,0 -50,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX17.695,0 +17.664,2 (57.351,4%) 4,46,5
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 0,311,4
HNX0,0 -4,2 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -9,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX17.695,3 +17.635,4 (29.441,5%) 17,94,8
UPCOM0,0 -7,8 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược