TCT

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HSX)

TCT: Lợi nhuận Quý I gấp gần 50% cùng kỳ, EPS 10.412 đồng

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 của CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HNX: TCT), lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 33.3 tỷ đồng, tăng 47% so với với quý 1/2011.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm, TCT đạt 47.8 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 35% so với năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại giảm hơn 30% nên lợi nhuận gộp tăng vọt 38%, đạt 47 tỷ đồng.

Không có chi phí tài chính, nhưng doanh hoạt động này lại tăng 977 triệu đồng so với cùng kỳ lên 2.4 tỷ đồng.

Điều này giúp TCT có lợi nhận thuần đạt 44.36 tỷ đồng, tăng hơn 14 tỷ đồng so với quý 1/2011 do chi phí bán hàng hầu như không tăng, và chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng 14% lên 2 tỷ đồng.

Kết quả, công ty đạt lợi nhuận trước thuế đạt 44.4 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 33.3 tỷ đồng, tăng 47%, tương ứng EPS 10.412 đồng, cao hơn nhiều so với mức 7,054 đồng của kỳ trước.

Lợi nhuận chưa phân phối của TCT đến hết quý 1 là 77.58 tỷ đồng.

Ngày 03/05 tới là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 40% bằng tiền mặt năm 2011 của TCT. 

Gia Yên


Theo - HNX/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 57,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 43,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,7 -0,2 (-5,1%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX5,1 -0,5 (-8,9%) 0,311,4
HNX3,9 +0,3 (8,3%) 0,56,7
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược