TCT

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HSX)

TCT vượt 95% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2011

Lợi nhuận trước thuế 2011 đạt hơn 64 tỷ đồng. EPS đạt 15.054 đồng.

CTCP cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2011.

Quý IV, doanh thu thuần đạt 6,49 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt hơn 6 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2010, hai chỉ tiêu này tăng lần lượt 42% và 44%.

Quý này, công ty không có chi phí tài chính nên lợi nhuận tài chính đạt hơn 5,9 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng quý.

Tính chung cả quý IV, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6,4 tỷ đồng, tăng 68% so với quý này năm trước.

Lũy kế 2011, doanh thu thuần đạt 63,1 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 57% so với thực hiện 2010. Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) đạt 15.054 đồng.

Như vậy, doanh thu vượt 24% và lợi nhuận trước thuế (64 tỷ đồng) vượt gần 95% kế hoạch năm 2011.

Bảng kết quả kinh doanh quý IV năm 2011

Đơn vị: Tỷ đồng

 

Nguồn TCT

 


Theo - DVTCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 57,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 43,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,7 -0,2 (-5,1%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX5,1 -0,5 (-8,9%) 0,311,4
HNX3,9 +0,3 (8,3%) 0,56,7
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược