TCT

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HSX)

TCT: Vợ Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10.000 CP

Bà Phương Ngọc Linh là vợ của ông Lê Thanh Sơn – Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) đăng ký mua 10.000 CP từ ngày 13/01/2012

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phương Ngọc Linh

Mã chứng khoán: TCT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000 CP (tỷ lệ 0,09%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thanh Sơn

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4.800 CP (tỷ lệ 0,15%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/01/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/02/2012


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 57,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 43,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,4 (-100,0%) 1,06,1
HNX0,0 -50,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX17.695,0 +17.664,2 (57.351,4%) 4,46,5
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 0,311,4
HNX0,0 -4,2 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -9,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX17.695,3 +17.635,4 (29.441,5%) 17,94,8
UPCOM0,0 -7,8 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược