TCT

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HSX)

TCT: Thay đổi chức danh HĐQT, Giám đốc điều hành công ty

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TNT) thông báo thay đổi chức danh HĐQT và Giám Đốc điều hành

Theo đó, bổ nhiệm ông Lê Hữu Phước là Chủ tịch HĐQT, ông Trần Trung Kiên làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc điều hành.

Cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Chức danh cũ

Chức danh mới

1

Ông Nguyễn Thái Bình

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

2

Ông Lê Hữu Phước

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành

Chủ tịch HĐQT

3

Ông Trần Trung Kiên

Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành

4

Ông Đặng Tấn Tài

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

5

Ông Lê Thanh Sơn

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 57,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 43,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,7 -0,2 (-5,1%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX5,1 -0,5 (-8,9%) 0,311,4
HNX3,9 +0,3 (8,3%) 0,56,7
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược