TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

Thay đổi nhân sự: TCS - Bổ nhiệm ủy viên HĐQT

Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Tài giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị công ty.

Ông Phạm Hồng Tài, Trưởng ban Tập đoàn, thành viên ban quản lý vốn của tập đoàn tại các doanh nghiệp Tập đoàn Vinacomin, giữ chức vụ Ủy viên  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2013


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM4,2 -0,7 (-14,3%) 7,90,6
HNX0,0 -7,6 (-100,0%) 3,03,6
HNX0,0 -5,5 (-100,0%) 4,22,3
HNX6,7 0,0 (0,0%) 3,73,5
HNX5,8 -0,2 (-3,3%) 5,22,5
HNX7,1 0,0 (0,0%) 15,10,9
HNX6,2 0,0 (0,0%) 4,42,7
HNX9,0 0,0 (0,0%) 3,82,9
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược